SEPA-incasso met Poppyz ALT

Met Poppyz ALT versie 1.0 en latere versies, worden facturen/betalingen bij betalen intermijnen/tranches en lidmaatschap ALTIJD voldaan door middel van SEPA-incasso. Het enige wat je hiervoor moet doen is het activeren van SEPA-incasso, zie punt 5. De eerste factuur/betaling doen je klanten door middel van een online betaling. Dit geldt als mandaat/akkoord voor automatische incasso van de vervolgfacturen.

Met de terugkerende betalingen van Mollie hoeft de gebruiker niet handmatig te betalen voor zijn termijnbetalingen. Ze worden automatisch door Mollie in rekening gebracht op basis van het interval dat is ingesteld bij de programmaronde. Als een betaling niet binnen de opgegeven vervaldatum van het betalingsmoment geïncasseerd kan worden (bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo), dan wordt de toegang tot de programmaronde binnen 7 tot maximaal 12 dagen stopgezet.
Let op: vanuit beschermingsredenen heeft je klant de mogelijkheid om een betaling d.m.v. SEPA-incasso te storneren (terug te draaien).

SEPA-teksten

Bij SEPA-incasso moet je de SEPA-tekst voor en na het betalingsproces weergeven. Het is wettelijk verplicht om de gebruiker over de betaling te informeren. We hebben een voorbeeld SEPA-tekst gemaakt (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend), maar deze moet worden bijgewerkt naar de gegevens van uw bedrijf. De tekst kan worden bewerkt op Cursus -> Instellingen -> Standaard teksten -> Betalingen.

Je dient minimaal de teksten tussen accolades te wijzigen.

Vergeet niet om ook de teksten/velden behorende bij de AVG in te vullen.


Programmarondes met betalen in termijnen en lidmaatschap zonder SEPA-incasso

Mocht je mogelijkheid willen bieden dat je klanten (ook) de facturen handmatig mogen betalen, dan is dat ook mogelijk. Dit werkt precies hetzelfde als een betaling in een keer, alleen dien je de periodieke vervolgfacturen in Moneybird aan te maken.
Maak een extra programmaronde aan, het snelste is om een kopie te maken van de programmaronde met ‘betalen in een keer’.
Klonen
Pas de titel van de programmaronde aan, bijvoorbeeld ‘betalen in termijnen’ (de titel is niet zichtbaar aan de voorkant van de website). Vul het termijnbedrag in en selecteer een Mailchimp lijst en sla het op. Nadat iemand dit heeft aangeschaft, wordt er automatisch een factuur aangemaakt in Moneybird. Zoek de betreffende persoon/bedrijf op in Moneybird en maak voor de resterende termijnen een periodieke factuur aan, bekijk hier hoe je dat doet.