Een favicon wordt getoond als kleine afbeelding bij het tabblad van browsers.
Ga hiervoor in je dashboard naar: Weergave -> Customizer -> Algemene instellingen -> Site identiteit.