De kans is groot dat je de onderstaande melding hebt gekregen.

Dit betekent dat de content van de module helaas niet toont als je de pagina aan het bewerken bent. Alles toont en werkt aan de voorkant echter wel. Je kan de content en wijzigingen het beste bekijken door een ander tabblad in je browser te openen en de pagina aan de voorkant te bekijken. We hebben Divi gevraagd om deze functionaliteit ook in courante codeertalen beschikbaar te stellen, nu is dat alleen mogelijk in die van hunzelf. Aangezien dit geen urgent probleem is, gaan we de module niet ontwikkelen in hun codeertaal omdat dat dubbel (onderhouds)werk is en kans op bugs dan ook toeneemt.